Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publikacje

Elektrownie

 • Szkolny S., Małyszko O.: Hardware-in-the-loop simulator for testing wind turbine generators. Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika - Technical Transactions. Electrical Engineering R. 112, z. 8, z. 1-E (2015), s. 229-239
 • Zeńczak M.: Overhead lines in power systems with wind power plants and photovoltaic power plants. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Eds. : Gołębiowski Lesław, Mazur Damian Berlin [i in.] : Springer, 2015  s.349-364
 • Zeńczak M.: Wpływ elektrowni fotowoltaicznych na możliwość obciążania linii napowietrznych. Wiadomości Elektrotechniczne R. 81, nr 8 (2014), s. 3-7
 • Szkolny S., Małyszko O.: Symulator typu Hardware-In-the-Loop do testowania generatorów turbin wiatrowych. Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe Nr 103 (2014) cz. 3, s. 269-274
 •  Zeńczak M.: Techniczne aspekty przyłączania elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego. Rynek energii elektrycznej : wybrane aspekty prawne i techniczne pod red. : Rajmunda Molskiego Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2013 S. 195-219 
 • Zeńczak M.: Current-carrying capicity of overhead power lines in power system with photovoltaic power plants. Natzung Regenerativer EnergieQuellen und Wasserstofftechnik : 20 Symposium Hrsg. Thomas Luschtinetz und Jochen Lehmann Stralsund : Digitaldruck Kruse, 2013 S. 263-267
 • Zeńczak M.: Możliwość obciążania linii napowietrznych w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami fotowoltaicznymi. Postępy w elektrotechnice stosowanej : PES-8 : VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna [Warszawa : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013] S. 63-66
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farms. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 19. Energie-Symposium : Energieland M-V Stralsund : Fachhochschule, 2012 s. 57-61.
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farms. Przegląd Elektrotechniczny R. 88, nr 10a (2012), s. 19-21
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farm. i-MITEL-2012 : VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna : Innowacyjne materiały i technologie w elektronice : nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 S. 7 [płyta CD]
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Energy storage in power system with wind power farms. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 18. Energie-Symposium : Energieland M-V Stralsund : Fachhochschule, 2011 S. 79-83
 • Małyszko O.: Optymalna moc farm wiatrowych przyłączonych do systemu elektroenergetycznego. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'011 : XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. IV : Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2011 S. 89-95
 • Zeńczak M.: Efektywność regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi. Wiadomości Elektrotechniczne R. 79, nr 1 (2011), s. 11-14 
 • Zeńczak M.: Model węzła odbiorczego w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi. Modelowanie i symulacja : MiS-6 : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa [Warszawa: PTETiS, 2010] S. 295-298
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych przy podłączaniu farm wiatrowych. Wiadomości Elektrotechniczne R. 78, nr 4 (2010), pp. 28-29.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w systemie elektroenergetycznym z farmami wiatrowymi. Wiadomości Elektrotechniczne R. 78, nr 4 (2010), pp. 16-19.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: High Temperature Low Sag Conductors In Power System With Wind Power Farms. 13th International Conference Heat Transfer And Renewable Sources Of Energy   HTRSE-2010, Międzyzdroje, 9 - 12.09.2010, Poland, pp. 115-120.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: High Temperature Low Sag Conductors In Power System With Wind Power Farms. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 17. Energie-Symposium : Klimaschutzkongress M-V Stralsund : Fachhochschule, 2010 S. 109-113.
 • Małyszko O., Pałka R., Szkolny S., Zeńczak M.: Dobór sposobu pracy punktu neutralnego w farmach wiatrowych. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE ’09, 3 – 5 czerwca 2009, Jurat, Poland, pp. 31-38
 • Zeńczak M.: Some aspects of cooperation of wind power farms with power system. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 16. Symposium Stralsund : Fachhochschule, 2009 pp. 205-209 

  

Sieci elektroenergetyczne

 • Zeńczak M.: Overhead lines in power systems with wind power plants and photovoltaic power plants. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Eds. : Gołębiowski Lesław, Mazur Damian Berlin [i in.] : Springer, 2015  s.349-364
 • Zeńczak M.: Wpływ elektrowni fotowoltaicznych na możliwość obciążania linii napowietrznych. Wiadomości Elektrotechniczne R. 81, nr 8 (2014), s. 3-7
 •  Zeńczak M.: Techniczne aspekty przyłączania elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego. Rynek energii elektrycznej : wybrane aspekty prawne i techniczne pod red. : Rajmunda Molskiego Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2013 S. 195-219 
 • Zeńczak M.: Current-carrying capicity of overhead power lines in power system with photovoltaic power plants. Natzung Regenerativer EnergieQuellen und Wasserstofftechnik : 20 Symposium Hrsg. Thomas Luschtinetz und Jochen Lehmann Stralsund : Digitaldruck Kruse, 2013 S. 263-267
 • Zeńczak M.: Możliwość obciążania linii napowietrznych w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami fotowoltaicznymi. Postępy w elektrotechnice stosowanej : PES-8 : VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna [Warszawa : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013] S. 63-66
 • Małyszko O.: Stan bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego. Polska Zachodnia Perspektywa Rozwoju Szczecin : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2012 s. 21-38.
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farms. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 19. Energie-Symposium : Energieland M-V Stralsund : Fachhochschule, 2012 s. 57-61.
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farms. Przegląd Elektrotechniczny R. 88, nr 10a (2012), s. 19-21
 • Małyszko O.: Kontrola pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem elementów teorii bifurkacji. Wiadomości Elektrotechniczne R. 80, nr 8 (2012), s. 37-40
 • Małyszko O.: Kontrola pracy systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem elementów teorii bifurkacji. i-MITEL-2012 : VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna : Innowacyjne materiały i technologie w elektronice : nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 S. 8 [płyta CD]
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive power in wind power farm. i-MITEL-2012 : VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna : Innowacyjne materiały i technologie w elektronice : nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 S. 7 [płyta CD]
 • Caryk M., Małyszko O., Szkolny S., Michał Z.: Wpływ odbiorów silnikowych na poziom mocy zwarciowej w elektroenergetycznych stacjach przemysłowych. Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe Nr 92 (2011), s. 211-216
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Ograniczanie prądów zwarciowych na szynach zbiorczych w elektroenergetycznych stacjach przemysłowych. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'011 : XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. IV : Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2011 S. 141-148
 • Zeńczak M.: Efektywność regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi. Wiadomości Elektrotechniczne R. 79, nr 1 (2011), s. 11-14 
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych przy podłączaniu farm wiatrowych. Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna : i-MITEL 2010 : materiały konferencyjne Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 pp. 245-249.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w systemie elektroenergetycznym z farmami wiatrowymi. Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna : i-MITEL 2010 : materiały konferencyjne Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 pp. 237-244.
 • Zeńczak M.: Model węzła odbiorczego w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi. Modelowanie i symulacja : MiS-6 : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa [Warszawa: PTETiS, 2010] S. 295-298
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych przy podłączaniu farm wiatrowych. Wiadomości Elektrotechniczne R. 78, nr 4 (2010), pp. 28-29.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w systemie elektroenergetycznym z farmami wiatrowymi. Wiadomości Elektrotechniczne R. 78, nr 4 (2010), pp. 16-19.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: High Temperature Low Sag Conductors In Power System With Wind Power Farms. 13th International Conference Heat Transfer And Renewable Sources Of Energy   HTRSE-2010, Międzyzdroje, 9 - 12.09.2010, Poland, pp. 115-120.
 • Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: High Temperature Low Sag Conductors In Power System With Wind Power Farms. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 17. Energie-Symposium : Klimaschutzkongress M-V Stralsund : Fachhochschule, 2010 S. 109-113.
 • Małyszko O., Pałka R., Szkolny S., Zeńczak M.: Dobór sposobu pracy punktu neutralnego w farmach wiatrowych. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE ’09, 3 – 5 czerwca 2009, Jurat, Poland, pp. 31-38
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Wybrane sposoby zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii linii elektroenergetycznych. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’09 : XIV Midzynarodowa Konferencja Naukowa. T. I : Systemy elektroenergetyczne : eksploatacja, stabilno, niezawodno, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje Gdask: Politechnika Gdaska, 2009 S. 37-42
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Analysis of operation of busbar section coupling in industrial substations. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : ISTET’09 Berlin : VDE Verlag, 2009 CD-ROM. - pp. 132-135
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Current-carrying capacity of overhead power transmission lines in different weather conditions. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : ISTET’09 Berlin : VDE Verlag, 2009 CD-ROM. - pp. 136-139
 • Zeńczak M.: Some aspects of cooperation of wind power farms with power system. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 16. Symposium Stralsund : Fachhochschule, 2009 pp. 205-209 

  

Analiza pól elektromagnetycznych

 • Zeńczak M.: Method of estimating the exposure of the natural environment to 50 Hz electric and magnetic fields in power systems with distributed and centralized generations. Archives of Electrical Engineering Vol. 65(2) (2016), pp. 295-304
 • Zeńczak M.: Exploitation of area near power lines. 22. Symposium Nutzung Regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik 2015 : tagunsband proceedings Hrsg. Thomas Luschtinetz, Jochen Lehmann Stralsund : Digitaldruk Kruse Stralsund, 2015 S. 160-164
 • Zeńczak M.: Pola elektryczne i magnetyczne 50 Hz przy generacji rozproszonej i scentralizowanej. Wiadomości Elektrotechniczne R. 82, nr 12 (2014), s. 30-32
 • Zeńczak M.: Exposure of natural environment on 50 Hz electric and magnetic fields by distributed and centralised generations. Natzung Regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik : 21 Symposium Hrsg. Thomas Luschtietz und Jochen Lehmann Stralsund : Digitaldruck Kruse Stralsund, 2014 S. 206-210
 • Zeńczak M.: Ocena ekspozycji środowiska naturalnego na pola elektryczne i magnetyczne 50 Hz przy generacji rozproszonej i scentralizowanej. Postępy w elektrotechnice stosowanej : PES-9 : IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna [Warszawa : Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014] S. 169-172
 • Zeńczak M.: Problemy techniczne przy wyznaczaniu zajętości terenu przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. Wiadomości Elektrotechniczne R. 81, nr 7 (2014), s. 3-6
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii usytuowanych równolegle. Przegląd Elektrotechniczny R. 89, nr 10 (2013), s. 34-36.
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Electric and magnetic fields near new power transmission lines. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka 2012, z. 3-4, s. 111-116.
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii przesyłowych usytuowanych równolegle. Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce - SIECI 2012 : VII Konferencja Naukowo-Techniczna Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2012 s. 5 [płyta CD]
 • Małyszko O., Zeńczak M.: Electric and magnetic fields near new power transmission lines. 10 Jubileuszowe Seminarium Naukowe : Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 2012 S. 4 [płyta CD]
 • Zeńczak M.: Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych i wybranych urządzeń elektroenergetycznych. Napędy i Sterowanie 2011, nr 9, s. 150-155